Logo der Universität Wien
Fang Zhiyuan voting at Peking University

Photos: Peking University Electoral Campaign (Nov. 1980)

Electoral Campaign

Survey among Candidates

"No Name Paper"

Hu Ping

Wang Juntao

Zhang Manling

Lin Chuan

Xu Xinxin

Xia Shen

Fang Zhiyuan

Liu Juan

Tian Zhili

Yin Yu

Yuan Hongbing

Zhang Wei


Font:

University of Vienna

Universitätsring 1
1010 Vienna
T: +43-1-4277-43840
University of Vienna | Universitätsring 1 | 1010 Vienna | T +43-1-4277-0