Kritik am Regime (1974-81)

Xu Shuiliangs Wandzeitung (Nanking 1975)